top of page

OVERIGE VAKGEBIEDEN

Image by Sebastian Pena Lambarri

VISBIOLOOG

Locatie:

Jakarta

Achtergrond bedrijf:

Deze non-profit organisatie is de grootste grondeigenaar van de wereld actief in bijna 60 landen. De organisatie is betrokken bij conservation, sustainability en climate change welke belangrijke aspecten van de UN missie zijn. Ook de vis populatie in stand houden is een van de speerpunten van de organisatie om overbevissing te voorkomen. 

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je brengt de vispopulatie in kaart middel opgestelde methodieken

 • Je analiseert de data en ziet waar de knelpunten liggen

 • Je bent betrokken bij het opstellen van een accurate forecasts.  

 • Monitoren van het nakomen van de vastgelegde KPI’s met betrekking tot de performance van de vis bedrijven betrokken bij dit programma. 

 • Je bekijkt de processen en zet verbetertrajecten op. Daar waar nodig geef je de juiste bijsturing in de uitvoering

 • Je legt contact met nieuwe vis gerelateerde bedrijven als deel van het engagement programma om zoveel mogelijk impact te creeren.

Functie vereisten:

- Je volgt een Visbiologische opleiding

- Je weet je aan te passen in een andere omgeving 

- Gedreven, nieuwsgierig en altijd aan de slag met continue verbeteren

- Je hebt Sterke analytische en cijfermatige vaardigheden

- Je bent professioneel 

- Je bent verantwoordelijk en hands-on

theologie.png

THEOLOGIE STAGE

Locatie:

Jakarta

Achtergrond bedrijf:

Deze Christelijke non profit organisatie geeft minderbedeelden en weeskinderen hoop en een onuitputtelijke bron van kracht middels het meegeven van Christelijke waarden. De Christelijke levensovertuiging groeit in Indonesie enorm onder de jonge bevolking en vormt een basis voor het leven van velen. 

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft kracht en steun aan kinderen

 • Je vertelt over historische gebeurtenissen welke bewustwording creeren

 • Je maakt een rapportage over wat je meemaakt en hoe je dingen ervaart in Indonesie

 • Je onderzoekt sociale & maatschappelijke trends binnen de maatschappij en geeft advies ogv je standpunt

 • Je woont bijeenkomsten en werkgroepen bij en geeft inputs. 

Functie vereisten:

- Je volgt een theologische of pastorale studie en hebt een christelijke levensovertuiging

- Je hebt overtuigingskracht en een sterke persoonlijkheid

- Je hebt empatische vermogen

- Je hebt liefde voor de medemens en dat straal je uit

- Je bent in staat veerkracht te tonen

- Je bent verantwoordelijk en hebt een sterk aanpassingsvermogen

Sea Turtle

DIERBIOLOOG 

Locatie:

Jakarta

Achtergrond bedrijf:

Deze lokale non-profit organisatie zet zich in om de schilpadden populatie op peil te houden op Bali. Met een selectief, klein team wordt educatie gegeven over het leven van schildpadden. De organisatie heeft een opvangcenter voor schildpadden. Na een gezonde groei worden de schildpadden vrijgelaten.

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je leert alles over het leven van schildpadden

 • Je bekijkt wat beter kan in diermanagement

 • Je onderzoekt hoe het sterftecijfer zoveel mogelijk om laag te brengen

 • Je vergaart waardevolle data over aantallen en soorten

 • Je leert toeristen en scholieren betrokken te raken met het creeren van awareness voor dierenwelzijn.

Functie vereisten:

- Je volgt een Diermanagement opleiding

- Je bent betrokken van dierenwelzijn

- Je hebt sterke analytische en cijfermatige vaardigheden

- Je bent pro-actief en professioneel 

- Je bent verantwoordelijk en hands-on

Image by Sebastian Pena Lambarri

WILDLIFE STAGE

Locatie:

Bali

Achtergrond bedrijf:

Deze organisatie werkt samen met lokale overheden om met uitsterven bedreigde diersoorten zoals vogels te beschermen en het ecologisch landschap intact te houden. Naast conservation houdt deze non profit organisatie zich ook bezig met community development en geeft de organisatie training.

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Onderzoek: Je observeert en analyseert de populatie en de habibat

 • Je bekijkt het animal management proces van de organisatie

 • Project ontwikkeling: Je bekijkt de mogelijkheid voor internationale samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling

 • Je bent betrokken bij bird banding om dieren te registereren

 • Je hebt oog voor belangen en geeft educatieve inputs/voorlichting aan lokale community over behoud en het belang ervan

 • Je onderzoekt op welke wijze de populatie uitgebreid kan worden

Functie vereisten:

- Je volgt een Diermanagement, Biologie of Ecologie/Milieukunde opleiding

- Je bent betrokken bij dierenwelzijn 

- Je kan praktisch en oplossingsgericht denken

- Je bent sterk in communicatie

- Je bent sociaal en pro-actief 

- Je bent heel verantwoordelijk en bent in staat te rapporteren

Image by Artur Lysyuk

LUCHT VERONTREINIGING STAGE

Locatie:

Jakarta

Achtergrond bedrijf:

Deze non profit organisatie zet zich al 25 jaar in om de verzuring en luchtverontreining tegen te gaan in Indonesie. De organisatie probeert hiermee klimaatveranderingen tegen te gaan en betrekt daarbij overheden, bedrijven en andere stakeholders 

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je onderzoekt drie hardnekkige milieuproblemen, ozon, NO2/NOx en fijn stof gehaltes in Jakarta

 • Je assisteert met het maken van scenario's (gezondheidsrisico's, milieu impact analyses op grond van effect indicatoren)

 • Je kaart oplossingen aan voor fabrieken, autofabrikanten en overheden

 • Je bekijkt op welke wijze belanghebbende positief beinvloed kunnen worden met deze creatieve en implementeerbare oplossingen

 • Je bekijkt mogelijkheden voor internationale samenwerkingsovereenkomsten

 • Je woont bijeenkomsten en werkgroepen bij en geeft inputs. 

Functie vereisten:

- Je volgt een Opleiding luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie of Aarde en Milieu opleiding

- Je begrijpt metingsprocessen en hebt kennis over de interpretatie en analisering van parameters

- Je hebt presentatie en rapportage skills

- Je staat voor je zaak en bent pro-actief

- Je bent in staat belangen van betrokken partijen af te wegen

- Je bent verantwoordelijk en hebt een sterk aanpassingsvermogen

alpha omega.png

THEOLOGIE STAGE

Locatie:

Bali

Achtergrond bedrijf:

Deze Christelijke non profit organisatie geeft kinderen tussen de leeftijd van 1,5 en 17 jaar zonder ouders hoop. Deze stichting vormt een bron van liefde, vreugde en kracht voor kinderen. De organisatie helpt bij de ontwikkeling van de kinderen en heeft 3 vestigingen door Bali.

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft kracht en steun aan kinderen

 • Je vertelt over historische gebeurtenissen welke bewustwording creeren

 • Je maakt een rapportage over wat je meemaakt en hoe je denkwijzes van kinderen ervaart op Bali

 • Je onderzoekt sociale trends binnen de maatschappij en geeft advies ogv je standpunt

 • Je woont bijeenkomsten en werkgroepen bij en geeft inputs. 

Functie vereisten:

- Je volgt een theologische of pastorale studie en hebt een Christelijke levensovertuiging

- Je bent flexibel en bereid te reizen door Bali 

- Je hebt overtuigingskracht en bereid persoonlijke verhalen te delen

- Je hebt een sterk empathisch vermogen

- Je hebt liefde voor de medemens en dat straal je uit

- Je bent in staat veerkracht te tonen

- Je bent verantwoordelijk en hebt een sterk aanpassingsvermogen

Image by HAL9001

AEROSPACE ENGINEERING 

Locatie:

Jakarta

Achtergrond bedrijf:

Dit bedrijf heeft eigen hangars en behoort tot de internationale top, de stage vindt plaats op het drukste vliegveld van Indonesie. Dit bedrijf houdt zich bezig met MRO activteiten heeft een eigen opleidingsinstituut. De organisatie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloot van diverse airlines.

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je brengt bestaande Standard Operational Procedures in kaart bij de volgende activiteiten; demonteren, cleanen, repareren, assembleren, modificeren, testen, gereedstellen en afstellen van deel- en samengestelde vliegtuigonderdelen 

 • Je observeert de eindinspecties aan onderdelen en samenstellingen

 • Je bekijkt welke internationale certificeringen het bedrijf nog niet heeft en ziet hoe deze behaald kunnen worden, je vergelijkt de standaard van de Easy Access Rules for Continuing Airworthiness 

 • Je geeft inputs over het aankoop proces van onderdelen

 • Je analyseert de rapportage flow tussen departmenten bijvoorbeeld middels formulieren, documenten en logboeken.

Functie vereisten:

- Je volgt een Luchtvaart, aviation of aerospace opleiding 

- Je kan omgaan met technische MRO software

- Je bent LEAN gericht

- Je bent een goede teamworker

- Je hebt een positieve instelling

- Je hebt goed ontwikkelde analytische vaardigheden

- Je bent verantwoordelijk en pro-actief

Image by Christin Hume

R&D LABORATORIUM STAGE 

Locatie:

Bali

Achtergrond bedrijf:

Deze internationale producent verkoopt cosmetische produkten. Denk aan natuurlijke bodycare produkten maar ook kaarsen, desinfecterende handgel en essentiele olien. Het bedrijf heeft een eigen outlet en verkoopt aan hotels en in de souvenir industry. 

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je verbetert de kwaliteit van produkten (houdbaarheid en hoe onderhoud het produkt zich onder andere klimaat omstandigheden)

 • Je maakt een analyse over trends in de markt welke interessant kunnen zijn voor het bedrijf

 • Je ontwikkelt nieuwe produkten ogv een goede research

 • Je analyseert de gebruikte verpakkingsmaterialen en kijkt naar mogelijke haalbare alternatieven 

 • Je bekijkt het gebruik van meer duurzame grondstoffen 

Functie vereisten:

- Je volgt een Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML) of Analist Lobaratorium opleiding

- Je bent bekend met de processen in R&D en hebt gedegen onderzoek skills

- Je hebt basiservaring of bent betrokken geweest bij lab projecten van je opleiding

- Je wilt graag verbeteringen doorbrengen

- Je bent creatief en bent in staat binnen budgets te werken

- Je bent in staat je project te ondersteunen en te presenteren

- Je bent verantwoordelijk en bewust

 

Image by Chris Abney

BOS & NATUURBEHEER

Locatie:

Bali

Achtergrond bedrijf:

Dit van oorsprong Amerikaans gemanaged bedrijf houdt zich bezig met bosplanning, Environmental impact analyses, Audits en Certificeringen van hout en het herstel van bossen in Indonesie. Het meerendeel van de projecten vindt plaats in Kalimantan en Sumatra.

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je leert alles over forest management en audit processen

 • Je hebt contact met certification en accreditation instanties in relatie tot VCS, CCBA, Plan Vivo etc;

 • Je bent betrokken bij de datacollectie

 • Je maakt gebruik van de HCV diagnostiek bij projekten

 • Je bereid trainingsmateriaal voor educatieve doeleinden

 • Je bent betrokken bij projectplanning en het herstellen van natuurgebieden.

Functie vereisten:

- Je volgt een Opleiding Bos & Natuurbeheer  

- Je hebt interesse in Tropical Forestry, Natuur & landschapstechniek of International Timber trade

- Je bent bereid om in het veld te opereren (Kalimantan of Sumatra)

- Je hebt kennis van planning

- Je hebt oog voor detail en hebt sterke analystische vaardigheden

- Je bent praktisch ingesteld

- Je bent verantwoordelijk en hebt een sterk aanpassingsvermogen

Image by Matthew Smith

FORESTRY

Locatie:

Bali

Achtergrond bedrijf:

Deze golfbaan heeft een unieke biodiversiteit met meer dan 25 vogelsoorten en een scala aan unieke boom en plantsoorten op een immens groot terrein. Het bedrijf geeft de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de een optimalisatie van de flora en fauna op het golf terrein.

 

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je stelt de vogel populatie vast en analyseert de habitat van de vogels 

 • Je bedenkt manieren om de populatie te behouden en rapporteert deze aan het management

 • Je bekijkt de voedselbronnen van de vogels en ziet hoe de voorzieningen geoptimaliseerd kunnen worden

 • Je ontwikkelt educatieve programma's voor gasten welke interesse hebben in bird-watching en vogel educatie

 • Je helpt het bedrijf support te ontvangen van internationale organisaties voor het behoud van de flora en fauna op dit terrein.

 • Je geeft inputs over landschapsbeheer

Functie vereisten:

- Je volgt een Biologie, Landcape and Environmental management of Bos en Natuurbeheer opleiding

- Je bent spontaan

- Je ontwikkelt je eigen management project  

- Je bent in staat te analyseren, te rapporteren en te presenteren

- Je weet je aan te passen in een andere omgeving en houd van rust

- Je hebt project development skills

- Je bent verantwoordelijk en hebt een hart voor dierenwelzijn

Image by Camilla Carvalho

JUWELENMAKER

Locatie:

Bali

Achtergrond bedrijf:

Dit familiebedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt juwelen. Het bedrijf hanteert diverse design thema's. Met een team van toegewijd personeel wordt op ambachtelijke wijze de meest exclusieve goud en zilver juwelen gemaakt. Verder heeft het bedrijf eigen showrooms Ook worden speciaal voor geinteresseerden clinics gegeven.

Stage activiteiten en verantwoordelijkheden:

 • Je leert op ambachtelijke wijze de meeste exclusieve juwelen te maken

 • Je analyseert welke processen verbeterd kunnen worden

 • Je ontwerpt juwelen

 • Je onderzoekt trends in de internationale juweliersmode

 • Je werkt nauw samen samen met andere afdelingen om het perfecte produkt op te leveren

 • Je bent betrokken bij reparatie en onderhoud

Functie vereisten:

- Je volgt een Goud- of Zilversmid, juwelier of vakschool Edelsmeden opleiding

- Je bent pro-actief en hebt kennis over het proces

- Je bent creatief in ontwerp en uitvoering

- Kennis over 3D printing voor de gietmallen is een pre

- Je hebt oog voor detail

- Je hebt de benodigde technische skills en je hebt een portfolio met school  projecten of persoonlijke projecten

- Je weet over de laatste trends in de markt

- Je bent verantwoordelijk en hebt een positieve instelling

Image by Sebastian Pena Lambarri

JOUW STAGE NIET GEVONDEN IN DIT AANBOD?

Niet getreurd, wij hebben een groot aantal andere organisaties welke openstaan voor stagiaires in Indonesie! 

Leg je wensen voor, wij helpen je dan meteen verder en garanderen je een stage in Indonesie.

bottom of page