top of page

HBO STAGE

Image by ekoherwantoro

VIND HIER JOUW ORIENTERENDE OF AFSTUDEERSTAGE

Of je op zoek bent naar een scriptie opdracht of een meewerkstage, iedere opleiding stel andere eisen aan een stage. Stage Indonesie communiceert verwachtingen en opleidingsvereisten met ieder stagebedrijf. Daarnaast helpen we bij het formuleren van Hoofdvragen, Deelvragen en onderzoeksmethodieken die kunnen worden ingezet.

WE HEBBEN STUDENTEN VAN IEDERE HOGESCHOOL IN NEDERLAND GEPLAATST IN INDONESIE

Als pionier in stagebemiddeling in Indonesie hebben we uit studenten alle vakgebieden mogen verder helpen.  Van agro tot aviation en van fashion to wildlife. Ons netwerk maakt het mogelijk stage te lopen in het vakgebied naar keuze. Je wordt begeleid in deze zoektocht naar een stage-op-maat.

AAN WELKE VEREISTEN VOLDOET EEN STAGE BEDRIJF

Stagebedrijven ondergaan de volgende assessment:

1. Aantal personeelsleden;

2. Bedrijfsmissie en/of Bedrijfsstructuur;

3. Ervaring/Achtergrond van degene aan wie

    gerapporteerd wordt en/of de stagecoach;

4. Aanleiding voor het aannemen van een student

    en aanleiding voor deze opdracht;

5. Cultural awareness/sensitivity;

6. En gezamenlijke taal om te communiceren;

Dit zijn vaak ook de voorwaarden die een opleiding stelt aan een goedkeuring. Hier past Stage Indonesie zich aan.

Als professional stageconsultants helpen we de student een handje op grond van onze jarenlange ervaring. Uiteraard is een assessment een moment opname. Het oordeel van je opleiding is namelijk leidend om stage te mogen lopen.

Public Speaker
Female Student
Colleagues Going Over Plans

IEDER STAGEBEDRIJF WORDT VOORAF DOOR ONS BEZOCHT

bottom of page